Mälardalen – Västerås

Cellplasthuset Sverige AB är verksamt i hela Mälardalen. I Västerås genomförs nu omdränering av ett privatbostadshus. Som dräneringsmaterial använder vi självklart Ignucell som både dränerar och isolerar. Ignucell är en miljögodkänd dräneringsskiva enligt BASTA. Läs mer om giftfritt byggande på www.bastaonline.se

IMG_7488 IMG_7489 IMG_7494

Tags: ,